<input id="smdcl"><strike id="smdcl"></strike></input>

    1. <var id="smdcl"></var>

     1. <var id="smdcl"></var><sub id="smdcl"></sub>
     2. Behandling av personopplysninger p? Gul Index

      eller engelsk ?Privacy Policy?
      Datert 1. januar 2011.

      1.0 Innledning
      ?Lov om behandling av personopplysninger? (kortnavn: personopplysningsloven) er en norsk lov som utgj?r den viktigste rettskilden innen beskyttelse av personvern. Loven ble vedtatt 14. april 2000 og tr?dte i kraft 1. januar 2001. Den erstattet personregisterloven av 1978, og gjennomf?rer personverndirektivet i norsk rett. Loven gir generelle bestemmelser om behandling av personopplysninger, dvs. opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person.

      Form?let med Personopplysningsloven er ? beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven gjelder for behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler (a), og annen behandling av personopplysninger n?r disse inng?r eller skal inng? i et personregister (b). Loven gjelder for behandlingsansvarlige som er etablert i Norge.

      Denne personopplysningspolitikk omhandler hvordan Gul Index innhenter og behandler personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven.

      2.0 Om databehandlingen
      Gul Index behandler personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven §8, punkt d; ?? utf?re en oppgave av allmenn interesse?, samt Grunnlovens §100: ?Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedss?gen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse?.

      Gul Index sin behandling av personopplysninger samsvarer med kravene fremsatt i Personopplysningsloven §11, herunder at personopplysninger kun behandles etter §8, at opplysningene kun nyttes til saklig begrunnet form?l i den behandlingsansvarliges virksomhet, ikke brukes senere til form?l som er uforenlig med det opprinnelige form?l, er korrekte og oppdaterte i den utstrekning dette er mulig, og ikke lagres lenger enn det som n?dvendig ut fra form?let med behandlingen.

      3.0 Form?l
      Form?let med Gul Index' behandling av personopplysninger er ? utf?re en oppgave av allmenn interesse, herunder opplysningsvirksomhet og kommunikasjonstjenester, samt bruk av data til markedsf?ringsform?l.

      4.0 Typer personopplysninger
      De typer personopplysninger som behandles er begrenset til navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjonen i Gul Index kommer fra Br?nn?ysundregisteret, Telenor, Netcom, myndigheter og andre informasjonsleverand?rer. For bedriftsoppf?ringer kan Gul Index krysssjekke informasjon for ? s?rge for den er mest mulig korrekt, herunder innhente data fra Lindorff, Experian, Eneas og andre kreditt- eller facilityselskaper..

      Gul Index retter eller sletter personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til ? behandle, forutsatt at tilstrekkelig dokumentasjon fremlegges p? at s? virkelig er tilfelle. Dette for ? oppfylle Personopplysningslovens §1 om tilstrekkelig kvalitet p? personopplysninger.

      Gul Index loggf?rer ogs? anonym informasjon om alle bes?kende til www.www.wellmadewebs.com. Vi gj?r oppmerksom p? at du selv n?r som helst kan slette ?cookies? ved ? f?lge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser.

      5.0 Sikkerhet
      I henhold til Personopplysningsloven §13 og §14, gjennomf?rer Gul Index planlagte og systematiske tiltak for ? s?rge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.

      Gul Index behandler ikke f?dselsnummer eller andre sensitive personopplysninger, ref. Personopplysningsloven §9 og §12. Gul Index benytter seg ikke av s?kalte ?personprofiler? (jamf?r Personopplysningslovens §21) og lagrer ingen personlig identifiserbar informasjon om de bes?kende til nettstedet.

      Gul Index utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter.

      I henhold til Personopplysningslovens §31 har Gul Index gitt melding til Datatilsynet f?r behandlingen av personopplysninger tr?dde til. Gul Index sin virksomhet er ikke konsesjonspliktig.

      6.0 Behandlingsansvarlig
      Behandlingsansvarlig for personopplysninger hos Gul Index er daglig leder i Gul Index AS, eierselskapet til opplysningstjenesten www.www.wellmadewebs.com. Gul Index AS har adresse Sandakerveien 99, 0484 Oslo. Daglig leder, representert ved Gul Index Kundeservice, har det daglige ansvaret for ? oppfylle Gul Index' plikter etter personopplysningsloven.

      Hvis du har flere sp?rsm?l om dette, vennligst kontakt Gul Index Kundeservice.

      Tjenester og verkt?y

      手机赌钱平台app